วิธีการแจ้งถอน

ขั้นตอนที่ 1

1.เข้าสู่ระบบโดยใช้ User ID ของลูกค้า

*เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ กรณีเข้าหน้าเว็บแล้วเป็นภาษาอังกฤษ ให้กดเปลี่ยนภาษาให้เป็น “ภาษาไทย”

  1. กดปุ่ม“ฝาก/ถอน” จะปรากฏหน้าต่างสำหรับการแจ้งฝาก/ถอนเงิน

  1. เลือกหัวข้อ “การถอนเงิน” จะมีแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 โอนเงินเข้าธนาคาร เลือกธนาคารของลูกค้า (*ธนาคารที่ใช้ลงทะเบียนสมัคร User ID)

3.2 จำนวนเงินที่ต้องการถอนระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน

3.3 ชื่อบัญชีใส่ชื่อบัญชีของลูกค้า(*ชื่อบัญชีธนาคารที่ใช้ลงทะเบียนสมัคร User ID)

3.4 เลขที่บัญชี ใส่เลขที่ บัญชีของลูกค้า(*เลขบัญชีธนาคารที่ใช้ลงทะเบียนสมัคร User ID)

*ทางเว็บขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการแจ้งถอนหากพบว่าข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งถอนไม่ตรงกับข้อมูลที่ลูกค้าใช้สมัครสมาชิก